Οργανωτική επιτροπή

 

Βασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, φιλόλογος, Επόπτρια των Σχολείων τής Φ.Ε.

Σοφία Σταθοπούλου, δασκάλα – μαθηματικός, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φ.Ε.

Αθηνά Μακροπόδη, δασκάλα, Συντονίστρια θεωρητικών μαθημάτων πρωτοβάθμιας τής Φ.Ε.

Ελένη Παπανικολάου, δασκάλα, Διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων

Παύλος Μαυρόγιαννης, φιλόλογος, Διευθυντής Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων

Αικατερίνη Τάτση, φυσικός, Διευθύντρια Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων

Ισαβέλλα Λιάτσου, νηπιαγωγός, προϊσταμένη Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων

 

 

Γραμματειακή υποστήριξη

Ευαγγελία Χάιδου, γραμματέας Αρσακείου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Ιωαννίνων

 

 

Τεχνολογική υποστήριξη

Γιώργος Τράπαλης,  Υπηρεσία Ηλεκτρονικής και Έντυπης Ενημέρωσης τής Φ.Ε.

Δημήτριος Μόντινος,προϊστάμενος Μηχανογράφησης τής Φ.Ε.

Θεοχάρης Γκέκας, καθηγητής Πληροφορικής των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων

 

 

Τεχνική υποστήριξη

Βύρων Νόνας, προϊστάμενος εργατοτεχνικού προσωπικού των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων