Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις διδασκαλίας τής Ημερίδας στο Ψηφιακό Σχολείο τής Φ.Ε. εδώ