Πρακτικά τής Ημερίδας (14/3/2015)

Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις διδασκαλίας τής Ημερίδας στο Ψηφιακό Σχολείο τής Φ.Ε. εδώ