Επιστημονική επιτροπή

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος τής Φ.Ε.

Καθηγητής Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Γενικός Γραμματέας τής Φ.Ε.

Βασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, φιλόλογος, Επόπτρια των Σχολείων τής Φ.Ε.

Σοφία Σταθοπούλου, δασκάλα μαθηματικός, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φ.Ε.

Αθηνά Μακροπόδη, δασκάλα, Συντονίστρια θεωρητικών μαθημάτων πρωτοβάθμιας τής Φ.Ε.

 

Εισηγητές (αλφαβητικώς)

Αγγελική Γιαννικοπούλου, καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ε.Κ.Π.Α.

Φίλια Δενδρινού, θεατρολόγος – θεατροπαιδαγωγός

Γιώργος Καλκάνης, καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α

Ουρανία Κούβου, μέλος Ε.Ε.Π., Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ε.Κ.Π.Α.

Λουκία Μπεζέ, καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών τής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άρης Μαυρομμάτης, μαθηματικός, διδάσκων-ερευνητής Τμήμα Εικαστικών-Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Mακεδονίας

Ζαμπέλ Μουρατιάν, εκπαιδευτικός – μουσειολόγος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης τού Ελληνικού Παιδικού Μουσείου

Γιάννης Παπαδάτος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Επιστημών τής Προσχολικής Αγωγής και τού Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ξένια Παρασκευοπούλου, ψυχολόγος, υπεύθυνη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φ.Ε.

Μαρία Σφυρόερα, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Ε.Κ.Π.Α.

 

Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής (αλφαβητικώς)

Παναγιώτα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου, σχολική σύμβουλος 23ης Περιφέρειας Γ΄ Αθήνας

Ευφροσύνη Βαγή-Σπύρου, σχολική σύμβουλος 24ης Περιφέρειας Δ΄ Αθήνας

Κατερίνα Καζέλα, σχολική σύμβουλος 56ης Περιφέρειας Δυτικής Αττικής

Ιουλία Κασσαβέτη, σχολική σύμβουλος 54ης Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής

Ελένη Μουσένα, σχολική σύμβουλος 53ης Περιφέρειας Δ΄ Αθήνας

Γεωργία Παύλου, σχολική σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δ΄ Αθήνας

Σοφία Περδικάρη, σχολική σύμβουλος 51ης Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής

Βαρβάρα Πρεβεζάνου, σχολική σύμβουλος 52ης Περιφέρειας Δ΄ Αθήνας

Μαρία Σαλαγιάννη, σχολική σύμβουλος 55ης Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής

Ιωάννα Σέργη, σχολική σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Β΄ Αθήνας