Επιστημονική Επιτροπή

  • Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Σωτήριος Γκλαβάς, Πρόεδρος τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Σύμβουλος τής Φ.Ε.

Βασιλική Παπαπέτρου, φιλόλογος - Επόπτρια των Σχολείων τής Φ.Ε.

Σοφία Σταθοπούλου, δασκάλα - μαθηματικός, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φ.Ε.

Αθηνά Μακροπόδη, δασκάλα - Συντονίστρια Ελληνικών τής Φ.Ε.

Ζέτα Κουτσογιάννη, καθηγήτρια Αγγλικών - Συντονίστρια Αγγλικής Γλώσσας τής Φ.Ε.

 

  • Σχολικοί Σύμβουλοι (αλφαβητικώς)

Δρ Παναγιώτης Γαλάνης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Αθανάσιος Γιαννίκας, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Ανδρέας Ζεργιώτης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Ευάγγελος Κανίδης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

Δρ Μιλτιάδης Καρβούνης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Δήμητρα Καυκά, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Κωνσταντίνα Κολιοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Ευαγγελία Κουνέλη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Β΄ Δ/νσης Π.Ε.

Δρ Αναστάσιος Λαδιάς, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής

Δρ Ιωάννης Λαζαρίδης, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Αχιλλέας Μανδρίκας, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Αικατερίνη Παπαγιάννη, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ευτυχία Παπαχρίστου, Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας

Δρ Παναγιώτης Πήλιουρας, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης