Οργανωτική Επιτροπή

Σωτήριος Γκλαβάς, Πρόεδρος τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Σύμβουλος τής Φ.Ε.

Βασιλική Παπαπέτρου, φιλόλογος - Επόπτρια των Σχολείων τής Φ.Ε.

Σοφία Σταθοπούλου, δασκάλα - μαθηματικός, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φ.Ε.

Αθηνά Μακροπόδη, δασκάλα - Συντονίστρια Ελληνικών τής Φ.Ε.

Ζέτα Κουτσογιάννη, καθηγήτρια Αγγλικών - Συντονίστρια Αγγλικής Γλώσσας τής Φ.Ε.

Ευαγγελία Σαντοριναίου, Διευθύντρια Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού

Αικατερίνη Κούλη, Διευθύντρια Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού

Στυλιανή Μέλλιου, Διευθύντρια Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού

Ελισάβετ Βιτζηλαίου, Διευθύντρια Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης

Κυριακή Βασιλάκη, Διευθύντρια Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης

Μαρία Αθανασοπούλου, Διευθύντρια Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης

Αιμιλία Ελευθερίου, Διευθύντρια Δ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης

Ξανθή Κιτσάκη, Διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Πατρών

Θεοδώρα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης

Άννα Λούτσου, Διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής και Έντυπης Ενημέρωσης τής Φ.Ε.

 

Γραμματειακή υποστήριξη

Μαρία Σφήκα, Υποδιευθύντρια Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού

Ελευθερία Μπρούμου, γραμματέας Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού

 

Τεχνολογική υποστήριξη

Βαγγέλης Αργυράκης, μαθηματικός, καθηγητής πληροφορικής, μέλος τής Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Προγράμματος Αρσακείου (e-arsakeio)

Ασημίνα Στέφου, καθηγήτρια Πληροφορικής, μέλος τής Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Προγράμματος Αρσακείου (e-arsakeio)

Αντώνης Μαρκόπουλος, Τμήμα Μηχανογράφησης τής Φ.Ε., μέλος τής Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Προγράμματος Αρσακείου (e-arsakeio), κατασκευή ιστοσελίδας

 

Τεχνική υποστήριξη

Δημήτριος Οικονομόπουλος, Προϊστάμενος εργατοτεχνικού προσωπικού τής Φ.Ε.