Την Τετάρτη 15-5-13 στο συγκρότημα των 39ου και 141ου Δ.Σ. Αθηνών πραγματοποιήθηκε δίωρη παιδαγωγική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς της Δ΄ τάξης που διοργανώθηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο της 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής κ. Παναγιώτη Πήλιουρα. Θέμα της συνάντησης ήταν «Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των ΤΠΕ».

Την Πέμπτη 16-5-2013, στο 10ο Δημοτικό Αγίου Δημητρίου πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 41ης και 43ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Ιωάννης Λαζαρίδης και Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου, για τους δασκάλους των Δ΄ και Στ΄ τάξεων και Ολοήμερων Τμημάτων των περιφερειών τους με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη Διδακτική της Γλώσσας στο πλαίσιο του Δημοτικού Σχολείου».