Χαιρετισμός – Κεντρικές ομιλίες:

09.00-10.00 Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος των Αρσακείων ‒ Τοσιτσείων Σχολείων, καθηγητής Γλωσσολογίας και πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τίτλος ομιλίας: «Γλώσσα και τεχνολογία»

10.00-10.45 Ευάγγελος Γαζής, Ομότιμος Καθηγητής Σ.Ε.Μ.Φ.Ε - Ε.Μ.Π.

Τίτλος ομιλίας: «Η επίδραση της έρευνας των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση, προσεγγίζοντας τις νέες τεχνολογίες αλλά με τη διατήρηση τής ανθρώπινης φύσης»

11.00-12.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α΄ κύκλου

13.00-14.30 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β΄ κύκλου