ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α΄ κύκλου

 

Αίθουσα 1 

«Επαυξημένη πραγματικότητα στην εκπαίδευση: Μια αναδυόμενη τεχνολογία με προστιθέμενη αξία»

Εισηγητές:

Γεώργιος Κουτρομάνος, επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α. Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεώργιος Γεωργιάδης, Εργαστήριο Πληροφορικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α. Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (Ε.Π.) σε σχέση με άλλες τεχνολογίες, παρέχει προστιθέμενη αξία σε πολλά γνωστικά αντικείμενα, συμβάλλει στη σύζευξη της μάθησης σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα και μπορεί να ενισχύσει τη διάχυτη και πανταχού παρούσα μάθηση. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων της Ε.Π. στη διδασκαλία και τη μάθηση καθώς και των δυνατοτήτων που παρέχει στις/στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν το δικό τους επαυξημένο περιεχόμενο. Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου θα εστιάσει στην υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα που παρατηρείται στις μέρες μας για την Ε.Π. ως αναδυόμενη και συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία. Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, θα επικεντρωθεί στη διαθεσιμότητα εύχρηστων περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών Ε.Π. και στις δυνατότητες που παρέχουν στην εκπαιδευτική κοινότητα να αναπτύξει τις δικές της δραστηριότητες (π.χ., με τρισδιάστατα αντικείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο, διαδραστικές ασκήσεις) σε έντυπο υλικό και βιβλία αλλά και σε περιβάλλοντα που έχουν ιδιαίτερη ιστορική και πολιτισμική αξία. Τέλος, στο τρίτο μέρος του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας ενδεικτικής εφαρμογής Ε.Π. για σχολικό βιβλίο που μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στη σχολική αίθουσα όσο και στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 2

«Διερευνητική προσέγγιση περιεχομένου τής Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας στο δημοτικό σχολείο»

Εισηγητές:

Άννα Σπύρτου, Αντιπρύτανης, καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεώργιος Πέικος, δάσκαλος, υποψ. διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αναγκαιότητα εισαγωγής εννοιών της Νανοεπιστήμης-Νανοτεχνολογίας στην εκπαίδευση, ακόμα και στο Δημοτικό σχολείο, υπογραμμίζεται διεθνώς. Υποστηρίζεται ότι οι πολίτες χρειάζεται να αναπτύξουν τον νανογραμματισμό τους, δηλαδή να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με έννοιες της Ν-ΕΤ και τους επιτρέπουν να εξηγούν φαινόμενα της καθημερινότητας που βασίζονται στη νανοκλίμακα, να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις για θέματα της Ν-ΕΤ κ.ά. Το παρόν εργαστήριο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες να διερευνήσουν το μικρό μέγεθος των αντικειμένων της νανοκλίμακας και το φαινόμενο του λωτού. Θα καταλήξει σε συζήτηση για την εφαρμοσιμότητα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το περιεχόμενο της Ν-ΕΤ στη σχολική τάξη.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 3

«SHTEAM και ρομποτική σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσω τής επίλυσης προβλήματος»

Εισηγητές:

Βασίλειος Κόμης, καθηγητής Τμήματος Επιστημών τής Εκπαίδευσης και τής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δρ Αναστασία Μισιρλή, ΕΔΙΠ, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διονυσία Αγγελοπούλου, νηπιαγωγός Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών, MSEd Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αλεξία Κατριμπούζα, νηπιαγωγός Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών, MSEd Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν εργαστήριο οργανώνεται σε δύο άξονες. Στον πρώτο άξονα παρουσιάζεται η εκπαιδευτική Ρομποτική ως νέο πεδίο παιδαγωγικών δραστηριοτήτων στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται μια ταξινομία των εκπαιδευτικών ρομπότ, που βασίζεται στις προσφερόμενες τεχνολογικές τους δυνατότητες και ένα πλαίσιο ανάπτυξης μαθησιακών δραστηριοτήτων που εδράζεται στις εν γένει παιδαγωγικές τους δυνατότητες.

Στον δεύτερο άξονα αναπτύσσονται συγκεκριμένες διδακτικές προτάσεις που μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, παρουσιάζονται κατάλληλα ρομποτικά εργαλεία (πραγματικά και online) και δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες τάξης, οι οποίες αποτελούν ‘καλές’ διδακτικές πρακτικές, κατάλληλα προσαρμοσμένες για μαθητές προσχολικής ηλικίας. 

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 4

«Μαθηματική εκπαίδευση σε δυναμικά 3D περιβάλλοντα»

Εισηγητής:

Δρ Άρης Μαυρομμάτης, μαθηματικός ‒ θεωρητικός Τέχνης, διδάσκων στην Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον φυσικό μας χώρο είναι τρισδιάστατος. Με έναν πολύπλοκο νευρωνικό μηχανισμό ο εγκέφαλός μας υπολογίζει αποστάσεις, μεγέθη, συσχετίζει κινήσεις και αντιλαμβάνεται μορφές και χρώματα. Σήμερα, καταφέραμε να προσομοιώσουμε τον φυσικό χώρο με έναν 3D δυναμικό ψηφιακό χώρο και μέσα σ’ αυτόν να δημιουργήσουμε αφηγήματα, τα οποία αναπαριστούν με ιδιαίτερη πιστότητα φυσικές συμπεριφορές. Τα Μαθηματικά τα οποία αποτελούν τη βάση συγκρότησης αυτού του 3D χώρου, τον αξιοποιούν παράλληλα και τα ίδια, ως μέσον για την ανάπτυξη δικών τους διδακτικών προσεγγίσεων. Στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να γνωρίσουμε:

        τον τρόπο μετάβασης από τον φυσικό στον ψηφιακό χώρο,

        τον τρόπο δημιουργίας αφηγήματος μέσα σε έναν 3D ψηφιακό χώρο

        την σύνδεση του με την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 5

«Η Τεχνολογία στα χέρια των παιδιών. Τεχνικές εφαρμογής τής δημιουργικής σκέψης»

Εισηγητές:

Ξένια Ι. Παρασκευοπούλου, ψυχολόγος, MSc Σχολικής Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α., υπεύθυνη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φ.Ε. Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γεώργιος Γεωργουλέας, ψυχολόγος, MSc Σχολικής Ψυχολογίας, Ε.Κ.Π.Α., μέλος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φ.Ε. Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην εισήγηση αυτή θα γίνει αναφορά στις γενικές αρχές της δημιουργικής σκέψης, παρουσίαση τεχνικών καλλιέργειας της δημιουργικότητας και θα αναλυθούν τα οφέλη της στους τομείς ανάπτυξης των παιδιών. Στη συνέχεια θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής των τεχνικών δημιουργικής σκέψης σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Επίσης, θα παρουσιαστούν προκλήσεις για καινοτομία που παρέχονται στο διαδίκτυο. 
Θα παρουσιαστούν προτάσεις χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας για ομαδική εφαρμογή τεχνικών δημιουργικής σκέψης, με σκοπό την προαγωγή της δημιουργικής σκέψης και την εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών στην πράξη, καθώς και την ανάδειξη του εύρος των δυνατοτήτων που παρέχονται στα παιδιά για την καλλιέργεια της της καινοτομίας μέσω του διαδικτύου.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 6

«Προσεγγίζοντας "δυναμικά" τον κύκλο. Η συμβολή των λογισμικών Δυναμικής Γεωμετρίας στην διά ζώσης και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση»

Εισηγητής:

Συνόδιος Αβδημιώτης, δάσκαλος ‒ Υποδιευθυντής Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, μέλος Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Αρσακείου (e-arsakeio)  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο εργαστήριο θα γίνει, αρχικά, μία σύντομη προσέγγιση βασικών εννοιών της διδασκαλίας των μαθηματικών και ιδιαίτερα της διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ (Λογισμικά Δυναμικής Γεωμετρίας – Λ.Δ.Γ.).

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μία πρόταση για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου γεωμετρίας (εμβαδό κυκλικού δίσκου) με χρήση του Λ.Δ.Γ. Geogebra. Η πρόταση είναι πλούσια σε μοντέλα φτιαγμένα με το συγκεκριμένο λογισμικό, αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των Λ.Δ.Γ στη διδασκαλία των μαθηματικών.

Τέλος, θα γίνει μία επίδειξη δημιουργίας κάποιων απλών κατασκευών με Geogebra, ώστε να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες το βατό περιβάλλον διεπαφής του (user interface) αλλά και την ευκολία στη δημιουργία δυναμικών μοντέλων και δραστηριοτήτων απαραίτητων στη σύγχρονη μαθηματική παιδεία.

*Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Geogebra, ώστε να συμμετάσχουν ακόμη πιο ενεργά στην τελική φάση του εργαστηρίου.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 7

«Παίζοντας με τα πρωτόνια – CERN. Μια διδακτική πρόταση για την σύγχρονη Φυσική στο δημοτικό σχολείο»

Εισηγητές:

Κωνσταντίνος Κώτσης, καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υβόννη-Χριστίνα Ευαγγέλου, φυσικός MSc, δασκάλα Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Σύγχρονη Φυσική είναι η Φυσική που αναπτύχθηκε από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μία πρόταση για τη διδασκαλία θεμάτων που σχετίζονται με τη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα στο Δημοτικό Σχολείο σύμφωνα με τη διδακτική προσέγγιση SHTEAM (Science, Humanities, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει κατασκευές, πειράματα και παιγνιώδεις δραστηριότητες, αλλά και χρήση εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται βασίζονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Playingwithprotons”, το οποίο είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διοργανώνει το CERN.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 8

«Υπολογιστική σκέψη στο δημοτικό σχολείο: Καλλιεργώντας την δεξιότητα τού μέλλοντος»

Εισηγήτριες:

Δρ Ίρις Ξενάκη, καθηγήτρια Πληροφορικής Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης, PhD in Pattern Recognition, Machine Learning Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ασημίνα Στέφου, καθηγήτρια Πληροφορικής Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού,MScInComputerScience Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η υπολογιστική σκέψη αποτελεί μια θεμελιώδη δεξιότητα του ανθρώπου του 21ου αιώνα. Η καλλιέργεια της δεξιότητας αυτής στον μαθητή του σήμερα και του αύριο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της σύνθετης και πολυδιάστατης ταυτότητάς του. Έτσι, η ενσωμάτωσή της στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ιδιαίτερα η ανάπτυξή της με παιγνιώδη τρόπο μέσω κατάλληλων διδακτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων, αποτελεί πλέον ένα ζήτημα με έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον. Στην παρούσα ομιλία γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της υπολογιστικής σκέψης, στα χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις της και παρουσιάζονται πληθώρα διδακτικών προτάσεων με στόχο την καλλιέργεια της υπολογιστικής σκέψης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 9

«Escape the ordinary – A Shift in education – Alternate your approach»

Εισηγήτριες:

Πόπη Γεωργακέλλου, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Συντονίστρια στα Αρσάκεια ‒ Τοσίτσεια Δημοτικά Σχολεία Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Έλσα Πλακίδα,καθηγήτρια Αγγλικής Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, MA in TESL/TEFL-Saint Michael’s College, Vermont, USA Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατερίνα Κυριακίδου,καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, MA στην Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, πρέσβειρα τής ευρωπαϊκής δράσης eTwinning (eTwinning Ambassador) Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Let's Escape the ordinary, Alternate your approach and make a Shift in education.

My colleagues and I will be attempting to present several ideas that are based on technology and could be applied to any teaching environment, might it be a F2F classroom or synchronous and / or asynchronous online or hybrid teaching. Our aim is not to simply present an array of technological tools. We would rather dispel any fears connected to technology in education and counterpose the benefits, both short-term and long-term, that could be reaped by the modern era school students.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 10

«Μέριασε βράχε! Τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά τού τόπου μας στην εξέλιξη των μαχών τού 1821»

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Εισηγήτρια:

Φανή Τριπολιτσιώτη, γεωλόγος, υπεύθυνη τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας τής Φ.Ε. Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Μέριασε βράχε!» γίνεται προσπάθεια συμβολής τής μη τυπικής εκπαίδευσης στο πεδίο τής διαθεματικότητας της Γεωλογίας, της Γεωγραφίας και της Ιστορίας. Πώς βοήθησαν τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά του τόπου μας στην εξέλιξη των μαχών; Πώς αξιοποίησαν οι αγωνιστές το φυσικό τοπίο; Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας των Αρσακείων Σχολείων με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

13.00-14.30  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Β΄ κύκλου

 

Αίθουσα 1

«Επίλυση προβλήματος στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από διερευνητικές πρακτικές»

Εισηγητής:

Κώστας Ζαχάρος, καθηγητής σε θέματα μαθηματικής εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών τής Εκπαίδευσης και τής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δρ Μαριάντζελα Σιακαλλή, νηπιαγωγός, PhD στην Διδακτική Μαθηματικών Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλήματος αποτελεί βασικό στόχο της μαθηματικής εκπαίδευσης στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα.

Η διαδικασία επίλυσης μαθηματικού προβλήματος απαιτεί την ενεργοποίηση σύνθετων νοητικών λειτουργικών που δεν βασίζεται στην επαναληπτική χρήση γνώριμων σχολικών πρακτικών.

Μέσω διαδικασιών επίλυσης προβλήματος μπορεί να διδαχθούν πολλές επιμέρους περιοχές των σχολικών μαθηματικών και να συμπεριληφθεί πλήθος άλλων επιστημονικών πεδίων.

Συνεπώς, το διδακτικό μας ενδιαφέρον οφείλει να εστιαστεί στην κατασκευή «καλών» προβλημάτων, που θα είναι ελκυστικά για τους μικρούς μαθητές, θα επιδέχονται όσο το δυνατόν περισσότερες λύσεις και θα προσφέρονται για πειραματισμό και αυτενέργεια.  

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 2

«Ανακαλύπτοντας τα 3D σχήματα! Αξιοποίηση τού Tinkercad στο δημοτικό»

Εισηγήτρια:

Ναυσικά Πατσιαλά, δασκάλα Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, MSc Διδακτικής Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ., υποψήφια διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Α.Π.Θ. Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μετάβαση από τα γεωμετρικά σχήματα στα γεωμετρικά στερεά  ενδέχεται να δυσκολέψει τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου. Το διαδικτυακό πρόγραμμα τρισδιάστατης μοντελοποίησης Tinkercad δίνει τη δυνατότητα γνωριμίας και ενασχόλησης με τα 3D σχήματα προσφέροντας ποικίλες δυνατότητες στον εκπαιδευτικό. Αξιοποιώντας το Tinkercad, αναπτύσσονται δεξιότητες ψηφιακής μάθησης όπως δημιουργικότητα, δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, υπολογιστική σκέψη κ.ά.. Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με το περιβάλλον του προγράμματος αυτού και τις κυριότερες λειτουργίες του και η πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν τα Μαθηματικά.  

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 3

«Η μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εκπαιδευτική αντίληψη τού SHTEAM»

Εισηγητές:

Λεωνίδας Μηνάς, καθηγητής Φυσικής Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, MSc Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιωάννης Βασιλειάδης, καθηγητής Πληροφορικής Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Χριστίνα Καλούδη, δασκάλα Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, MSc στην Ειδική Αγωγή Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στη συγκεκριμένη μαθησιακή σειρά επιχειρήθηκε η διαθεματική προσέγγιση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με τους μαθητές της Ε΄ τάξης. Με τη βοήθεια της φιλαναγνωσίας αναδείχθηκαν οι αρχικές ιδέες των μαθητών σχετικά με τις ΑΠΕ και με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε και από τα ίδια το γνωστικό έλλειμμα που υπήρχε. Εν συνεχεία, με τη χρήση πολυμέσων μελετήθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των ΑΠΕ και καταγράφηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επίσης, οι μαθητές επεξεργάστηκαν τα δεδομένα πινάκων της Eurostat σχετικών με την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Παράλληλα, κατασκεύασαν πειραματικές διατάξεις εκμετάλλευσης των ΑΠΕ και επιχειρήθηκε η καλλιέργεια των δεξιοτήτων της επιστήμης. Ως επιστέγασμα του προγράμματος τα παιδιά οδηγήθηκαν σε μία καμπάνια ευαισθητοποίησης για τις ΑΠΕ με σκοπό τη γνωριμία των συμμαθητών τους με αυτές.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 4

«Η καλλιέργεια τού στατιστικού συλλογισμού μέσα από την ερμηνεία και την κατασκευή γραφικών παραστάσεων: Μια διδακτική παρέμβαση»

Εισηγήτρια:

Δρ Κατερίνα Βασιλά, δασκάλα Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού, MSc, PhD στην Διδακτική Μαθηματικών Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της προτεινόμενης διδακτικής παρέμβασης είναι η καλλιέργεια του στατιστικού συλλογισμού σε μαθητές της Δ΄ τάξης μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων τους στην ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων. Η διδακτική παρέμβαση δομήθηκε με βάση τις έξι κατευθυντήριες προτάσεις του πλαισίου GAISE (2016) και τα στάδια του πλαισίου FIBA (Skoumpourdi, 2017) και συμφωνεί με τους στόχους του ισχύοντος (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) και του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Ν.Π.Σ., 2011) για τα Μαθηματικά. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην ανάδειξη της αναγκαιότητας συλλογής και οργάνωσης δεδομένων καθώς και στην ερμηνεία και κατασκευή πίνακα συχνοτήτων. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην ερμηνεία και την κατασκευή εικονογράμματος και η τρίτη ενότητα στην ερμηνεία και την κατασκευή ραβδογράμματος.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 5

«Θέατρο σκιών και SHTEAM: Μια σύγχρονη προσέγγιση τής πολιτιστικής παράδοσης»

Εισηγήτρια:

Γεωργία Πήττα, νηπιαγωγός Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, MSc, PhD Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου με τίτλο: «Θέατρο σκιών και SHTEAM: Μια σύγχρονη προσέγγιση της πολιτιστικής παράδοσης» είναι η ενασχόληση των παιδιών του νηπιαγωγείου με την πολιτιστική παράδοση μέσα από δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης. Οι μικροί μαθητές αφού έρθουν σε επαφή με τους ήρωες και τις ιστορίες του θεάτρου σκιών καλούνται με ένα διασκεδαστικό και κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο να παρουσιάσουν μέσα από την δική τους οπτική τα όσα έμαθαν. Η προσπάθεια των μαθητών να φέρουν το θέατρο σκιών στο σήμερα θα ενισχυθεί με την χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και την κατασκευή SHTEAM-φιγούρας για κάθε έναν από τους ήρωες τους (με την χρήση του διδακτικού πακέτου Kids First Coding & Robotics).

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 6

«Τα micro:bit πάνε σχολείο!»

Εισηγήτριες:

Δήμητρα Ανδριοπούλου, καθηγήτρια Πληροφορικής Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ελισάβετ Βατουσιανού, καθηγήτρια Πληροφορικής Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης, Msc στην Διδακτική τής Τεχνολογίας και των Ψηφιακών Συστημάτων Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Κατερίνα Μυτακίδη, καθηγήτρια Πληροφορικής Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού, MSc In Information & TelecommunicationsTechnologies Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο εργαστήριό μας θα γνωρίσουμε τις δυνατότητες του μικρό-υπολογιστή Microbit και το περιβάλλον προγραμματισμού του.

Στη συνέχεια θα πραγματευτούμε δύο μελέτες περίπτωσης. Η πρώτη αφορά στην προσπάθεια του σχολείου μας να συνδυάσει το S.H.T.E.A.M. με τη Ρομποτική. Οι μαθητές μας έρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής και με τη βοήθεια των Microbit προσπαθούν να προγραμματίσουν και να δώσουν ρομποτική πνοή σε μια δική τους κατασκευή S.H.T.E.A.M.

Η δεύτερη αφορά σε ένα σχέδιο μαθήματος που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 όπου δύο Microbit επικοινωνούν και ανταλλάσσουν κρυπτογραφημένα μηνύματα.  

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 7

«SHTEAM: Μια διδακτική προσέγγιση στην μελέτη τής απορρόφησης θερμότητας»

Εισηγητές:

Κώστας Χωριανόπουλος, δάσκαλος Φυσικής Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού, MSc στην Εκπαιδευτική Διοίκηση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στέλλα Χωριανοπούλου, παρασκευάστρια Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού και Εκάλης, χημικός MSΑυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εισήγησή μας αφορά στη διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία, μέσα από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με πειραματικές διαδικασίες και τη φιλοσοφία του SHTEAM. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης με τον ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό (laptop, desktop, tablet). Οι μαθητές συνδυάζουν μεθόδους και αναπτύσσουν δεξιότητες με τη βοήθεια του πειραματισμού, την καταγραφή και απεικόνιση δεδομένων και τη χρήση λογισμικών -κοινόχρηστων και ατομικών– αποδεικνύοντας τις αρχικές τους υποθέσεις για την απορρόφηση θερμότητας. Μέσα από τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ψηφιακών και συμβατικών κατασκευών μετατρέποντας την φαντασία τους σε δημιουργικότητα, ενώ κατανοούν την συμβολή των φυσικών επιστημών στην εξέλιξη του ανθρώπου.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 8

«Η επίδραση τής Τεχνολογίας στην εξέλιξη τής Τέχνης»

Εισηγητής:

Αντώνης Στρατούδης, καθηγητής Εικαστικών Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η τέχνη βρισκόταν ανέκαθεν σε έναν συνεχή διάλογο με την τεχνολογία. Από την προϊστορική εποχή οι άνθρωποι εξελίσσονται, ερευνούν και δημιουργούν. Την περίοδο της Αναγέννησης και στη συνέχεια με την βιομηχανική επανάσταση ήταν εμφανής η συσχέτιση του καλλιτεχνικού έργου με την επίδραση της τεχνολογίας. Οι καλλιτέχνες προχωράνε πέρα από τα όρια των συμβατικών κανόνων ψάχνοντας, κάθε φορά νέους τρόπους δουλειάς. Η τεχνολογία πάντα τους έδινε τα νέα εργαλεία και μέσα έκφρασης. Από την εποχή του λίθου έως και σήμερα, η τέχνη και η τεχνολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, με την δεύτερη να παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην εξέλιξη αλλά και στη διάδοση της τέχνης.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 9

«SHTEAM: Κατασκευάζοντας γέφυρες»

Εισηγήτριες:

Χαρά Μαντζακλή, δασκάλα Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Φωτεινή Παπανικολάου, δασκάλα Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού, MSc στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση, Ε.Κ.Π.Α.  Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η γέφυρα είναι μια κατασκευή που εισάγει τους μαθητές σε βασικές έννοιες των Μαθηματικών αλλά και στους θεμελιώδεις νόμους της Μηχανικής. Ο δάσκαλος εμψυχωτικής και σύμβουλος τους βοηθά να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά. Αξιοποιώντας πολλές δεξιότητες μαθαίνουν για τους μοχλούς και κατανοούν ότι ένα σύστημα ισορροπεί, όταν η συνισταμένη όλων των δυνάμεων και των ροπών που ασκούνται σε αυτό είναι μηδέν. Επιπλέον, εφαρμόζουν και εμβαθύνουν σε μαθηματικές γεωμετρικές έννοιες όπως η παραλληλία, η καθετότητα και η συμμετρία. Η κατασκευή μιας γέφυρας από απλά υλικά αποτελεί μια εφαρμογή του SΗTEAM που ελκύει τους μαθητές στο πεδίο των θετικών επιστημών ουσιαστικά και δημιουργικά.

_____________________________________________________________________________________________

 

Αίθουσα 10

«Το αρκουδάκι Alex, ο Ολυμπιονίκης Ρομποτικής, επισκέπτεται τα εργαστήρια δεξιοτήτων»

Εισηγήτρια:

Πωλίνα Πλουμιδάκη, καθηγήτρια Πληροφορικής Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης, προπονήτρια και Ολυμπιονίκης Ρομποτικής, Med ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, MscScience-Technology-Society Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο εργαστήριο με τίτλο «Το αρκουδάκι Alex, ο Ολυμπιονίκης Ρομποτικής, επισκέπτεται τα εργαστήρια δεξιοτήτων» οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το έξυπνο αρκουδάκι-ρομπότ Άλεξ. Αφού επεξηγηθούν τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες του, θα παρουσιαστεί η πορεία της κατασκευής του, από την σχολική τάξη μέχρι την κατάκτηση του Ολυμπιακού μεταλλίου. Στην συνέχεια, με συνοδοιπόρο το αρκουδάκι-ρομπότ, θα συζητηθούν διάφορες προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Με όχημα την τεχνολογία οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στα μυστικά του κόσμου του Ευ ζην, της προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Συναίσθησης κι Ευθύνης και τέλος θα οπλιστούν με ιδέες ώστε να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν στην Εκπαιδευτική Ρομποτική.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________