Οργανωτική επιτροπή

 

Βασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, φιλόλογος, Επόπτρια των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων

Σοφία Σταθοπούλου, δασκάλα ‒ μαθηματικός, MSc Διδακτικής Μαθηματικών, Αναπληρώτρια Επόπτρια των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αθηνά Μακροπόδη, δασκάλα ‒ Συντονίστρια Ελληνικών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ελένη Παπανικολάου, δασκάλα, MA Διδακτικής Κοινωνικών Επιστημών, Διευθύντρια Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Ισαβέλλα Λιάτσου, νηπιαγωγός, Προϊσταμένη Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων

 

Γραμματειακή υποστήριξη

Γιολάντα Αγγελοπούλου, Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε.

Στέλλα Ψωμά, Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε.

Ευαγγελία Χάιδου, γραμματέας Αρσακείου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Ιωαννίνων

 

Τεχνολογική υποστήριξη

Δημήτρης Μόντινος, προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογράφησης τής Φ.Ε.

Κώστας Παΐσιος, Τμήμα Μηχανογράφησης της Φ.Ε.

Γιώργος Τράπαλης, Υπηρεσία Ιστοσελίδων, Κοινωνικών Δικτύων και Εκδόσεων τής Φ.Ε.

Κωνσταντίνα Μυλωνά, καθηγήτρια Πληροφορικής τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

 

Τεχνική υποστήριξη

Βύρων Νόνας, προϊστάμενος εργατοτεχνικού προσωπικού των Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων