Ημερίδα Μαθηματικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννινα, 4 Φεβρουαρίου 2023

 


Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Μαθηματικές διδακτικές προσεγγίσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Έρευνα και εφαρμογές», η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια Σχολεία Ιωαννίνων το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 με ελεύθερη συμμετοχή για τους νηπιαγωγούς και δασκάλους δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων.

 

Σκοπός τής ημερίδας είναι να αναδειχθούν σύγχρονες πτυχές τού επαναπροσδιορισμένου ρόλου των Μαθηματικών τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, καθώς και η συμβολή τής τεχνολογίας στις ανανεωμένες διδακτικές πρακτικές τού μαθήματος.

 

Στόχοι τής ημερίδας είναι:

  1. Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί, μέσω των εισηγήσεων των κεντρικών ομιλητών, τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα στον χώρο τής Διδακτικής των Μαθηματικών, τόσο σε πλαίσιο θεωρητικό όσο και σε πλαίσιο εφαρμοσμένης πρακτικής μέσα στην τάξη.
  2. Να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί με τους τρόπους εισαγωγής τής ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλείου σχεδιασμού και εφαρμογής μαθηματικών διδακτικών προσεγγίσεων μέσα στην πραγματική τάξη.
  3. Να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί σε οργανωμένες δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο των εισηγήσεων των κεντρικών ομιλητών και αφορούν τόσο στην προσχολική όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στις δραστηριότητες αυτές εφαρμόζονται εκπαιδευτικές τεχνικές δομημένης και κλιμακωτής διερεύνησης των μαθηματικών εννοιών.

 

Κεντρικοί ομιλητές:

Μαρία Καλδρυμίδου, καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών τού Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ξανθή Βαμβακούση, αναπληρώτρια καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών τού Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Τάτσης, αναπληρωτής καθηγητής Μαθηματικών και Διδακτικής των Μαθηματικών τού

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ Άρης Μαυρομμάτης, μαθηματικός ‒ θεωρητικός Τέχνης, Ανάπτυξης Υπερμέσων τού Κέντρου Διά Βίου

Μάθησης τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Θα ακολουθήσουν εισηγήσεις-εργαστήρια σε οργανωμένες δραστηριότητες.

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.