Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

 

 

09.00-09.30

Προσέλευση, υποδοχή

09.30-10.00

 

Χαιρετισμοί

10.00-12.00

               

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ε Σ Ο Μ Ι Λ Ι Ε Σ

(χώρος εκδηλώσεων Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων)

 


10.00-10.30

 

Μαρία Καλδρυμίδου, Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών τού Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τίτλος εισήγησης: «Κανονικότητες και νοηματοδότηση αριθμητικών παραστάσεων»

 

 

10.30-11.00

 

Ξανθή Βαμβακούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών  τού Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τίτλος εισήγησης
: «Ανάπτυξη τής πολλαπλασιαστικής σκέψης στην πρωτοσχολική ηλικία»

 

11.00-11.30

Κωνσταντίνος Τάτσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαθηματικών και Διδακτικής των Μαθηματικών τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τίτλος εισήγησης
:«Η κατασκευή μαθηματικών προβλημάτων στο Δημοτικό Σχολείο»

11.30-12.00

Άρης Μαυρομμάτης, Μαθηματικός – Θεωρητικός Τέχνης, Ανάπτυξης Υπερμέσων τού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Τίτλος εισήγησης
: «Από τα Γεωμετρικά σχήματα στα Στερεά αντικείμενα»

12.00-12.30
 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Καφές - Κεράσματα) – Μετάβαση στις αίθουσες2.30-14.00

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α

   

14.00-14.30

              

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(χώρος εκδηλώσεων Αρσακείων Σχολείων Ιωαννίνων)

Στο τέλος τής ημερίδας θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.